......


Velkommen til Valencia Clinic!

Øresus eller tinnitus er en tilstand der en hører lyder i hodet eller ørene, som ikke kommer utenfra. Den varierer i styrke fra noen få decibel til høye lyder som er en stor plage. Inntil 80% blir bedre eller blir kvitt øresusen etter behandlingen.

Nedsatt hørsel er noe som rammer mange, spesielt eldre. Etter behandling hos oss bedres hørselen betydelig. Inntil 90% får bedre hørsel etter behandlngen.

Svimmelhet er ofte en tilstand som er forårsaket av øret, da balanseorganet er en del av hørselsystemet. Mange har fått redusert svimmelhet etter behandlingen.

Man regner med at ca. 15% av befolkningen har øresus i større eller mindre grad. Blant våre pasienter er piloter, musikere, jegere og oljearbeidere.

Svensk tekst om tinnitus

Tinnitus behandles på Valentina Clinic utenfor Tallinn

Gamlebyen i Tallinn


For påmelding eller informasjon, kontakt

A. Hedemann

Tel +47 909.37.200
eller

 


Klinikken bruker en øre/nese/hals spesialst som har en privat klinikk i sentrum av Tallinn. Klinikken har dyktige medarbeidere med lang erfaring i forbindelse med behandling av hørsels- og balanseproblemer.

Vi er meget fornøyd med at vår behandling hjelper så mange, spesielt fordi våre fleste pasienter har prøvd "alt mulig" før de kommer til oss. Dette nettstedet er det eneste vi har for klinikken. Vi prøver å holde priser nede og gjøre en god jobb, derfor reklamerer vi ingen steder.

Hedemann har selv hatt tinnitus og blitt behandlet av dr. Eduard Lachev. Klinikken er registrert hos de Estiske Helsemyndigheter.

Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven, Martin Luther og Bedrich Smetana hadde alle tinnitus.